Baggrund

Baggrund

Uddannelse:

Jeg er uddannet Cand. Psych. 1992 fra Københavns universitet og blev autoriseret psykolog i 1996.  Jeg har senere efteruddannet mig til specialist i psykoterapi og i børnepsykologi og er godkendt til at give supervision indenfor begge specialer.

Jeg har taget en 4-årig uddannelse i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge og har i en årrække været under uddannelse til voksenpsykoanalytiker og til børnepsykoanalytiker. Jeg har efterfølgende forladt uddannelsen og herefter primært uddannet mig i teknik og metode indenfor kortidspsykoterapi.

Ud over den psykodynamiske grunduddannelse har jeg  en række kortere uddannelsesforløb indenfor hypnose, kropsterapi, kognitiv terapi, krise og traumeterapi, samt forskellige former for diagnostik og psykologiske undersøgelses og udredningsmetoder.

Derudover er jeg medlem af Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi, Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose samt Dansk Psykolog Forening.

Arbejde:

Fra 1992 og frem til 2005, har jeg som offentlig ansat primært arbejdet med ambulant behandling af børn, unge, voksne og familier, samt døgnbehandling af børn og unge. Jeg har haft privat deltid praksis siden 2001 og fuldtidspraksis siden 2005, primært med samtalebehandling af problemstillinger indenfor unge og voksenområdet, samt supervisions opgaver.

1993: Ansat som klinisk psykolog i folkeskolen, Pædagogisk -Psykologisk Rådgivning i Middelfart kommune.

1995: Ansat i Fyns Amts Børn- og Ungerådgivning.

1998: Ansat i Københavns Amts Småbørnsrådgivning.

2000: Ansat på Vestsjællands Amts behandlingshjem for børn og unge.

2001: Privat praksis på deltid.

2005: Privat praksis på fuld tid