Priser

Terapi:

Individuel terapi (ca. 55 min.) 1000 kr.
Parterapi (90 min.) 1800 kr.

Ved længerevarende intensiv psykoterapi af børn, unge eller voksne, hvor rammen aftales på forhånd  –  minimum 1-2 gange ugentligt i et år, aftales en individuel pris.

Supervision og faglig vejledning:

Individuel supervision (60 min.) 1000 kr.

 

Hvis du er omfattet af følgende personkreds kan du få tilskud fra sygesikringen til psykologisk behandling:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • let til moderat depressive over 18 år
 • let til moderat angst/OCD mellem 18 og 38 år

Hvis du er medlem af sygeforsikringen ”Danmark” kan du få yderligere tilskud på 200,- kr. per samtale både med og uden henvisning fra lægen. I alt kan der gives tilskud til  24 samtaler på et år.