Priser

Priser

Terapi:

Individuel terapi (ca. 50 min.) 1050 kr.
Parterapi (80 min.) 1800 kr.

Ved længerevarende intensiv psykoterapi af børn, unge eller voksne, hvor rammen aftales på forhånd  –  minimum 1-2 gange ugentligt i et år, aftales en individuel pris.

Hvis du er omfattet af følgende personkreds kan du få tilskud fra sygesikringen til psykologisk behandling. Det er gratis, hvis du er mellem 18 og 24 år og behandles for angst eller depression, og ellers er der en egenbetaling på 428 kr. for 1. samtale og 357 kr. for 2. og efterfølgende 11 samtaler. Dette gælder pr. 1. april 2022 og til 1. oktober 2022. Priserne reguleres hver halve år.

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • let til moderat depressive over 18 år
 • let til moderat angst/OCD over 18 år

Hvis du er medlem af sygeforsikringen ”Danmark” kan du få yderligere tilskud på 200,- kr. per samtale med henvisning fra lægen og 300,- kr. uden.

Supervision og faglig vejledning:

Individuel supervision (60 min.) 1100 kr.