Priser

Terapi:

Individuel terapi (ca. 50 min.) 950 kr.
Parterapi (80 min.) 1700 kr.

Ved længerevarende intensiv psykoterapi af børn, unge eller voksne, hvor rammen aftales på forhånd  –  minimum 1-2 gange ugentligt i et år, aftales en individuel pris.

Hvis du er omfattet af følgende personkreds kan du få tilskud fra sygesikringen til psykologisk behandling. Det er gratis, hvis du er mellem 18 og 22 år og ellers er der en egenbetaling på 417 kr for 1. samtale og 348 kr for 2. og efterfølgende 11 samtaler. Dette gælder pr. 1. oktober 2020 og til 1. april 2021. Priserne reguleres hver halve år.

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • let til moderat depressive over 18 år
 • let til moderat angst/OCD over 18 år

Hvis du er medlem af sygeforsikringen ”Danmark” kan du få yderligere tilskud på 200,- kr. per samtale med henvisning fra lægen og 300,- kr uden.

Supervision og faglig vejledning:

Individuel supervision (60 min.) 1000 kr.